top of page

Політика конфіденційності та обробка персональних даних

О нас

Дана Політика Конфіденційності є невід'ємною частиною Угоди користувача сайту (далі - Угода) і приймається Користувачем одночасно з прийняттям Угоди.

 1. Визначення термінів.

1.1. Терміни, які використовуються в цій Політиці Конфіденційності, мають таке значення:

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Розпорядник персональних даних - фізична або юридична особа, якій власником персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника.

Реєстраційна форма - електронний реєстраційний документ, який заповнює Користувач, проходячи процедуру реєстрації на сайті.

Cookie - фрагмент даних, створений програмно-апаратним комплексом, на якому розміщений Портал, і збережений в комп'ютері Користувача у формі одного або декількох файлів. Cookie не містять Персональних даних і їх завантаження в комп'ютер користувача може бути заблоковано користувачем в будь-який момент.

1.2. Інші терміни вживаються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та Угодою.

2. Предмет.

2.1. Користувач надає Компанії свою згоду на обробку своїх Персональних даних, таких як ім'я, прізвище, по-батькові Користувача, адреса електронної пошти, контактний телефон, IP-адреси, інші контактні дані та інформацію Користувача, які він надає Компанії.

2.2. Метою Обробки Персональних даних Користувача є необхідність ідентифікувати Користувача; забезпечення обслуговування Користувачів; контроль загальної та індивідуальної активності користувачів, такий як, пошук за ключовими словами, активності по публікаціям оголошень; управління трафіком на Сайті; встановлення і підтримання контакту з Користувачем через будь-які доступні канали зв'язку або дозволених маркетингових комунікацій; передача Персональних даних Користувача третім особам на платній або безоплатній основі; проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення якості надання Послуги; забезпечення дотримання Угоди Користувача; збір статистичних даних.

2.3. Розпорядником Бази Персональних даних Користувачів є Компанія. База Персональних даних користувачів знаходиться за адресою Компанії.

2.4. Компанія не збирає і не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, про стан здоров’я, адресу проживання, сімейний стан.

3. Обробка Персональних даних Користувача.

3.1. Персональні дані, добровільно надані Користувачем для цілей, зазначених у п. 2.2. даної Політики Конфіденційності, обробляються вручну або за допомогою електронних засобів відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про захист персональних даних».

3.2. Компанія має право завантажувати на комп'ютер користувача файли Cookie (якщо Користувач не обмежив дану можливість в своєму веб-браузері), а також отримувати, зберігати, обробляти і використовувати інформацію, яка міститься в Cookie.

3.3. Компанія має право Обробляти Персональні та інші дані Користувача протягом усього терміну, який необхідний для реалізації цілей зазначених в п. 2.2. даної Політики Конфіденційності, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

4. Захист Персональних даних Користувача.

4.1. Компанія зобов'язується забезпечити захист Персональних даних користувачів від несанкціонованого доступу третіх осіб.

4.2. Компанія не використовує і не Обробляє Персональні дані Користувачів інакше, ніж зазначено в цій Політиці Конфіденційності та в Угоді.

4.3. Користувач має право письмово звернутись до Компанії з метою зміни або видалення своїх Персональних даних, які залишені ним на Сайті.

4.4. Компанія не несе відповідальності за поширення Персональних даних Користувача, а також за інші збитки, завдані Користувачеві при недотриманні ним умов Угоди, а також його халатного відношення до забезпечення безпеки і захисту Персональних даних самим Користувачем.

 

Угода Користувача сайту.

Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України цей договір (далі - Угода) укладається між Адвокатським бюро «Хачікян та партнери», Код ЄДРПОУ 41644710, місцезнаходження Україна, 04060, м. Київ, вул. Академіка Щусєва, 12-А, оф. 16 (далі - Компанія) і будь-якою юридичною або фізичною особою, визначеною в Угоді як Користувач, шляхом приєднання Користувача до Угоди наступними способами:

(а) натисканням кнопки або встановлення позначки поряд з пунктом „Приймаю”, там де це пропонується або:

(б) використанням будь-якого, декількох або всіх Сервісів. В такому випадку, Користувач розуміє і погоджується, що він приймає цю Угоду протягом усього терміну використання Сервісів.

 

 1. Визначення термінів, які використовуються в цій Угоді.

Портал – інтернет-сайти:

https://www.analiznedvizhimosti.com;

https://www.instagram.com/advokat_khachikian/; https://www.instagram.com/RealEstate_DueDiligence/

Власник Порталу – фізична або юридична особа, якій належить або буде належати домен і/або Портал.

Користувач – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка користується Сервісами Порталу.

Сервіси – усі і будь-які послуги, що надаються Компанією Користувачам за допомогою Порталу.

Реєстрація - процедура заповнення Користувачем відповідних форм, в результаті якої Користувач надає свої персональні дані з метою зворотного зв’язку. Реєстрація може бути здійснена, також, з використанням даних облікового запису Користувача в соціальних мережах.

Контент Компанії - будь-які і всі матеріали і інформація, які розміщує Компанія на Порталі.

​А,сс

2. Предмет Угоди.

2.1. Предметом даної угоди є надання послуги юридичної оцінки ризиків придбання нерухомого майна або майнових прав, супроводження укладення правочину/-ів та надання інших інформаційно-консультативних послуг (далі – Послуга).

2.2. Послуга має на меті лише рекомендаційний характер та Користувач після отримання Послуги на свій власний ризик визначається щодо своїх подальших дій

3. Права та обов'язки Користувача

3.1. Користувач має право:

 • своєчасно отримати замовлену Послугу в повному обсязі за умови виконання даної Угоди;

 • звертатися до адміністрації Порталу з пропозиціями, зауваженнями або скаргами, що стосуються роботи Порталу, умов цієї Угоди.

 

3.2. Користувач зобов'язується:

 • перед використанням Сервісів ознайомитися з умовами цієї Угоди та у подальшому дотримуватись її положень;

 • покинути Портал, якщо Користувач не згоден з Угодою;

 • при заповненні  Реєстрації надати правдиву, точну і повну інформацію про себе;

 • не видавати себе за іншу людину або представника організації, представником якої насправді не є;

 • вчасно та у повному обсязі здійснювати оплату Послуг;

 • не застосовувати Портал для відправки в будь-чию адресу електронних листів або повідомлень, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції; а також матеріали порнографічного характеру;

 • не вводити в оману інших Користувачів щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;

 • не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Порталі, крім як на умовах цієї Угоди або Ключових документів.

 

 

4. Права і обов'язки Компанії

4.1. Компанія має право:

 • змінювати функціональні можливості Порталу;

 • самостійно визначати порядок надання Послуг та їх вартість;

 • відмовити в реєстрації Користувачеві, який вказав про себе недостовірні дані або порушив інші умови цієї Угоди;

 • видалити або заблокувати Аккаунт Користувача, обмежити доступ Користувача до Порталу без попередження, у випадках, якщо він порушує Угоду та/або чинне законодавство.

4.2. Компанія зобов'язується:

 • своєчасно та якісно надавати Послуги;

 • забезпечувати належну роботу Порталу.

 

5. Права інтелектуальної власності

5.1. Користувач розуміє і повністю погоджується з тим, що:

5.1.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою Сервісів, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Порталу, є об'єктами виняткових прав Компанії. Жодні елементи змісту сервісів Порталу, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Порталу, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу Компанії. Під використанням маються на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

5.1.2. Портал та Контент Компанії є об'єктом авторського права, що охороняються чинним законодавством України.

5.1.3. Компанія не дозволяє використання назви Порталу і/або Контенту Компанії, крім як на умовах письмового ліцензійного договору.

5.1.4. Будучи об'єктом авторського права Компанії, Портал одночасно включає Контент Користувача. Користувач надає Компанії чинне без обмеження території і терміну невиключне, субліцензійне право на використання, Контенту Користувача будь-якими способами, включаючи, але не обмежуючись: публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома. Перераховані вище права надаються Компанії безоплатно (без виплати винагороди).

5.1.5. Користувач погоджується з тим, що Контент Користувача може бути використаний Компанією на власний розсуд при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д. без додаткової згоди з боку Користувача і без виплати винагороди.

5.1.6. Користувач гарантує і несе всю відповідальність за дотримання авторських прав на Контент Користувача і відшкодовує Компанії усі збитки, понесені останнім у випадку врегулювання претензій і спорів за участю третіх осіб, що виникли у зв'язку з порушенням Користувачем прав інтелектуальної власності на надану їм інформацію.

 

6. Внесення змін до угоди.

Угода може бути змінена Компанією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет внизу сторінки сайту https://www.analiznedvizhimosti.com/

 

7. Термін дії Угоди.

7.1. Ця Угода набуває чинності з моменту його прийняття Користувачем в порядку, зазначеному вище, і діє протягом усього періоду надання Послуги. Фінансові зобов’язання Користувача припиняються з моменту їх повного виконання.

7.2. У разі, якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 6 Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісів. Факт не припинення використання Порталу є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

7.3. Компанія має право розірвати Угоду шляхом видалення або блокування Акаунта Користувача

 

8. Реквізити компанії:

Найменування: Адвокатське бюро «Хачікян та партнери»;

Код ЄДРПОУ: 41644710;

Місцезнаходження: Україна, 04060, м. Київ, вул. Академіка Щусєва, 12-А, оф. 16;

Електронна адреса: Hachikyan@ukr.net;

Кон. номер телефону: +38 (050) 699-83-37.

bottom of page